Проекти

Покана за публично събитие- 03.07.2018

[:bg]

Публично събитие за представяне на проект

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0516-С01 от 18.01.2017 г. с наименование: „Внедряване на иновации в „БИО ФРЕШ“ ООД” по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, е организирано публично събитие за представяне на напредъка при изпълнение на проекта.

Пресконференцията ще се състои в Пресклуба на БТА-Пловдив от 11 часа на 03.07.2018 г. на адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември ” №140

[:gb]

Публично събитие за представяне на проект

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0516-С01 от 18.01.2017 г. с наименование: „Внедряване на иновации в „БИО ФРЕШ“ ООД” по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, е организирано публично събитие за представяне на напредъка при изпълнение на проекта.

Пресконференцията ще се състои в Пресклуба на БТА-Пловдив от 11 часа на 03.07.2018 г. на адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември ” №140

[:]

Вашият коментар