Новини

Разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки

[:bg]Био Фреш ООД е част от зеления бизнес на България, благодарение на БУЛЕКОПАК АД. Фирмата организира и въвежда системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки от комбиниран тип – контейнери и чували.

Чувалите са със същите цветове, предназначение и съответна маркировка като контейнерите и са предназначени за обслужване на домакинствата от по-малките населени места.

 I. Жълтият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал.

  Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.

В жълтия контейнер НЕ се изхвърлят:

– Замърсени хартиени опаковки;
– Тоалетна хартия, салфетки, памперси и други санитарни материали;
– Хранителни, битови и строителни отпадъци, в т.ч. дърво;
– Материали, замърсени с вредни и опасни вещества, опаковки от химически продукти;
– Домакински електроуреди, части от тях, батерии и др.;
– Опаковки от бои, лакове, машинни и автомобилни масла.

 II. Зеленият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от стъкло, в това число:
– Стъклени бутилки, буркани. 

Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.

В зеления контейнер НЕ се изхвърлят:
– Керамични чаши, огледала, съдове от огнеупорно или оловно стъкло (тави, тенджери, кани и др.), епруветки, електрически крушки и луминесцентни лампи.
– Материали, замърсени с вредни и опасни вещества.
– Прозоречно стъкло.

Източник: http://www.ecocollect.bg/

[:gb]Био Фреш ООД е част от зеления бизнес на България, благодарение на БУЛЕКОПАК АД. Фирмата организира и въвежда системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки от комбиниран тип – контейнери и чували.

Чувалите са със същите цветове, предназначение и съответна маркировка като контейнерите и са предназначени за обслужване на домакинствата от по-малките населени места.

 I. Жълтият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал.

  Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.

В жълтия контейнер НЕ се изхвърлят:

– Замърсени хартиени опаковки;
– Тоалетна хартия, салфетки, памперси и други санитарни материали;
– Хранителни, битови и строителни отпадъци, в т.ч. дърво;
– Материали, замърсени с вредни и опасни вещества, опаковки от химически продукти;
– Домакински електроуреди, части от тях, батерии и др.;
– Опаковки от бои, лакове, машинни и автомобилни масла.

 II. Зеленият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от стъкло, в това число:
– Стъклени бутилки, буркани. 

Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.

В зеления контейнер НЕ се изхвърлят:
– Керамични чаши, огледала, съдове от огнеупорно или оловно стъкло (тави, тенджери, кани и др.), епруветки, електрически крушки и луминесцентни лампи.
– Материали, замърсени с вредни и опасни вещества.
– Прозоречно стъкло.

Източник: http://www.ecocollect.bg/

[:]

[:bg]Био Фреш ООД е част от зеления бизнес на България, благодарение на БУЛЕКОПАК АД. Фирмата организира и въвежда системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки от комбиниран тип – контейнери и чували.

Чувалите са със същите цветове, предназначение и съответна маркировка като контейнерите и са предназначени за обслужване на домакинствата от по-малките населени места.

 I. Жълтият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал.

  Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.

В жълтия контейнер НЕ се изхвърлят:

– Замърсени хартиени опаковки;
– Тоалетна хартия, салфетки, памперси и други санитарни материали;
– Хранителни, битови и строителни отпадъци, в т.ч. дърво;
– Материали, замърсени с вредни и опасни вещества, опаковки от химически продукти;
– Домакински електроуреди, части от тях, батерии и др.;
– Опаковки от бои, лакове, машинни и автомобилни масла.

 II. Зеленият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от стъкло, в това число:
– Стъклени бутилки, буркани. 

Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.

В зеления контейнер НЕ се изхвърлят:
– Керамични чаши, огледала, съдове от огнеупорно или оловно стъкло (тави, тенджери, кани и др.), епруветки, електрически крушки и луминесцентни лампи.
– Материали, замърсени с вредни и опасни вещества.
– Прозоречно стъкло.

Източник: http://www.ecocollect.bg/

[:gb]Био Фреш ООД е част от зеления бизнес на България, благодарение на БУЛЕКОПАК АД. Фирмата организира и въвежда системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки от комбиниран тип – контейнери и чували.

Чувалите са със същите цветове, предназначение и съответна маркировка като контейнерите и са предназначени за обслужване на домакинствата от по-малките населени места.

 I. Жълтият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал.

  Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.

В жълтия контейнер НЕ се изхвърлят:

– Замърсени хартиени опаковки;
– Тоалетна хартия, салфетки, памперси и други санитарни материали;
– Хранителни, битови и строителни отпадъци, в т.ч. дърво;
– Материали, замърсени с вредни и опасни вещества, опаковки от химически продукти;
– Домакински електроуреди, части от тях, батерии и др.;
– Опаковки от бои, лакове, машинни и автомобилни масла.

 II. Зеленият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от стъкло, в това число:
– Стъклени бутилки, буркани. 

Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.

В зеления контейнер НЕ се изхвърлят:
– Керамични чаши, огледала, съдове от огнеупорно или оловно стъкло (тави, тенджери, кани и др.), епруветки, електрически крушки и луминесцентни лампи.
– Материали, замърсени с вредни и опасни вещества.
– Прозоречно стъкло.

Източник: http://www.ecocollect.bg/

[:]

Вашият коментар